938590753470045

Privaatsuspoliis

Klient annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega veebipoele www.glampima.ee õiguse koguda ja töödelda Tarbija või Ärikliendi isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, aadress, e-postiaadress vms) ning edastada logistikapartneritele isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

Tarbijal ja Ärikliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ja kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostitusteks toimub ainult siis, kui Tarbija või Äriklient on andnud selleks eraldi nõusoleku www.glampima.ee veebilehel.

Kõiki www.glampima.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. www.glampima.ee rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Pangalingi kaudu ostude eest tasumisel kasutatakse krüpteeritud andmesidepankadega, mis tagab ostu sooritaja pangarekvisiitide turvalisuse ja neile puudub veebipoel ligipääs.

Pretensioonide esitamise kord

Veebipood www.glampima.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale ning Ärikliendile müüdud kauba korral puuduste eest, mis ilmnevad 14 päeva jooksul kauba üleandmisest.

Veebipood  www.glampima.ee ei vastuta Tarbija või ärikliendi süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise, paigalduse, hooldamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume esitada pretensioon e-postiaadressile info@glampima.ee, milles on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus, samuti arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti. Veebipood saadab koheselt kliendile kaebuse kättesaamise kinnituse.

Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada koheselt kauba kasutamine. Puudusega kauba asendamise uue samalaadse kauba vastu lepivad veebipood ja Tarbija omavahel kokku. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt info@glampima.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel ei ole võimalik kaupa asendada, veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või Tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Kui Veebipood www.glampima.ee on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus veebipoe poolt pakutud lahendusega ja leiab, et tema õigusi on rikutud, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijale. Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse http://www.consumer.ee/.

Meie ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, Meie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Swedbank AS-le.

Soovime teile meeldivaid ostukogemusi meie veebipoes!

Kontaktid:

GLÄMPING OÜ
Telefon: +372 51 70 670
Email: info@glampima.ee
Reg. nr: 16241835
Aadress: Pargi tn 15, 48502
Jõgevamaa, Jõgeva vald
Eesti

0